Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων

Kατασκευή Κορμοφράγματος

Kατασκευή κορμοφράγματος σε μικρό ρέμα στην περιοχή του Καλάμου Αττικής.

Κορμοδέματα

Κατασκευή κορμοδεμάτων στην περιοχή Καπανδριτίου Αττικής.

Κλαδοπλέγματα

Κατασκευή κλαδοπλεγμάτων στην περιοχή του Καπανδριτίου Αττικής.

Κορμοπλέγματα & Κλαδοπλέγματα

Κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων μετά την φωτιά του Καλάμου Αττικής.

© Copyright 2018-2024 - GreenLife.gr Created by