Ανάδειξη Παλαιών Μονοπατιών

Διάνοιξη παλαιών μονοπατιών

Διάνοιξη παλαιών μονοπατιών στην περιοχή του Φισκάρδου στην Κεφαλονιά

Πετρόκτιστα Σκαλοπάτια

Κατασκευή πετρόκτιστων σκαλοπατιών στα μονοπάτια του Φισκάρδου Κεφαλονιάς.

Διαμόρφωση Μονοπατιών

Απομάκρυνση βλάστησης και διαμόρφωση παλαιού μονοπατιού στην Ιθάκη.

Συντήρηση Μονοπατιών

Καθαρισμός και συντήρηση μονοπατιού στην Ιθάκη.

© Copyright 2018-2024 - GreenLife.gr Created by